Tuesday 29 December 2020

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ

0 comments

ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ


ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ

ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਦਿਉ

 

1. ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ?

2. ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

3. ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿਚ ਮਾਡਮ ਖੇਡਾਂ ਕੀ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ?

4. ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ?

5. ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ sportsਰਤ ਖੇਡਾਂ ਵਿਚ ਕਦੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ?

6. ਕਿਲਾ ਰਾਏਪੁਰ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ?