SST

0 comments

SSTਪਾਠ 1 ਸਾਧਨ - ਕਿਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਭ - ਸੰਭਾਲ

ਪਾਠ 2 ਕੁਦਰਤੀ ਸਾਧਨ

ਪਾਠ 4 ਸਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ

ਪਾਠ 5 ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ

ਪਾਠ 6 ਕਿੱਥੇ, ਕਦੋ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ      

ਪਾਠ 7 ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ   

ਪਾਠ 8 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਬਣਤਰ, ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੈਨਾ ਅਤੇ ਸਿਵਿਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ

ਪਾਠ 9 ਪੇਂਡੂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ

ਪਾਠ 10 ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ

ਪਾਠ 11 ਦਸਤਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ

ਪਾਠ 12 1857 : ਦਾ ਵਿਦਰੋਹ           

ਪਾਠ 13 ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜੀ ਰਾਜ

ਪਾਠ 14 ਇਸਤਰੀਆਂ ਤੇ ਸੁਧਾਰ

ਪਾਠ 15 ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ       

ਪਾਠ 16 ਬਸਤੀਵਾਦ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ

ਪਾਠ 17 ਕਲਾਵਾਂ - ਚਿੱਤਰਕਾਰੀ, ਸਾਹਿਤ, ਭਵਨ - ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਰਤਨ

ਪਾਠ 18 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਦੋਲਨ 1885 - 1919

ਪਾਠ 19 ਭਾਰਤੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼: 1919 - 1947   

ਪਾਠ 20 ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਭਾਰਤ  

ਪਾਠ 21 ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ

ਪਾਠ 22 ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ

ਪਾਠ 23 ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ     

ਪਾਠ 24 ਸੰਸਦ ਬਣਤਰ, ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ